Geng Jianyi, ‘The Window's World (C3)’, 2008, ShanghART