Genpei Akasegawa, ‘Hakai no Kyokuritsu A, B (Curvature of destruction)’, 1962, SCAI The Bathhouse
Genpei Akasegawa, ‘Hakai no Kyokuritsu A, B (Curvature of destruction)’, 1962, SCAI The Bathhouse
Genpei Akasegawa, ‘Hakai no Kyokuritsu A, B (Curvature of destruction)’, 1962, SCAI The Bathhouse
Genpei Akasegawa, ‘Hakai no Kyokuritsu A, B (Curvature of destruction)’, 1962, SCAI The Bathhouse