George Steinmetz, ‘James Flamingos, Laguna Colorada, Bolivia’, 2007, Anastasia Photo