George Steinmetz, ‘Zebra and Fairy Circles, Namibia’, 2004, Anastasia Photo