Gerald Ferguson, ‘8 Ashcans’, 2006, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Gerald Ferguson, ‘8 Ashcans’, 2006, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Gerald Ferguson, ‘8 Ashcans’, 2006, FRED.GIAMPIETRO Gallery