Gia Coppola, ‘Untitled II’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled II’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled II’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled II’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled II’, 2016, Tappan