Gia Coppola, ‘Untitled IV’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled IV’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled IV’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled IV’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled IV’, 2016, Tappan