Gia Coppola, ‘Untitled V’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled V’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled V’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled V’, 2016, Tappan
Gia Coppola, ‘Untitled V’, 2016, Tappan