Giacomo Piussi, ‘Leica’, 2006, GALLERIA ALESSANDRO BAGNAI