Gian Piero Gasparini, ‘Terese’, 2016, Palma Arte

About Gian Piero Gasparini

italian, b. 1969, Milan, Italy, based in Milan, Italy