Giannetto Fieschi, ‘I simboli degli Evangelisti’, 1978, Aste Boetto