Gianni Motti, ‘HIGGS, Portrait’, 2005, Nicola von Senger