Gigi Scaria, ‘Fragmented Reality’, 2017, Aicon Gallery