Giorgia Valli, ‘Pied Imperial Pigeon 2’, 2013, Kopeikin Gallery