Giorgio Griffa, ‘Linee orizzontali’, 1973, Casey Kaplan