Giorgio Griffa, ‘Linee orizzontali’, 1976, Casey Kaplan