Giulia Piscitelli, ‘TBD’, 2012, Kayne Griffin Corcoran

About Giulia Piscitelli