Giuseppe Amadio, ‘Eta’, 2011, Arte Centro

About Giuseppe Amadio

Italian, b. 1944, based in Milan, Metropolitan City of Milan, Italy