Giuseppe Amadio, ‘Eta’, 2011, Arte Centro

About Giuseppe Amadio