Giuseppe Maraniello, ‘IN-ES’, 2012, Lorenzelli arte

About Giuseppe Maraniello