Giuseppe Mastromatteo, ‘TIMER WOMAN’, 2008, Fabbrica Eos