Glenn Barkley, ‘Melancholic Flask’, 2017, Mindy Solomon Gallery