Glenn Barkley, ‘Melancholic Vase’, 2017, Mindy Solomon Gallery