GONG Jian, ‘ Look, a Grey Tree No.4’, 2015, Antenna Space