Gordon Parks, ‘Airline Terminal, Atlanta, Georgia’, 1956, Jenkins Johnson Gallery