Gosia, ‘Grow’, 2016, Paradigm Gallery + Studio
Gosia, ‘Grow’, 2016, Paradigm Gallery + Studio
Gosia, ‘Grow’, 2016, Paradigm Gallery + Studio
Gosia, ‘Grow’, 2016, Paradigm Gallery + Studio