Gottfried Lindauer, ‘Tamati Waka Nene’, 1889, de Young Museum