Graciela Iturbide, ‘Casa de Frida Kahlo (D)’, 2005, ROSEGALLERY