Grażyna Smalej, ‘The Bath 62’, 2011, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels