Grażyna Smalej, ‘The Bath 63’, 2011, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels