Grażyna Smalej, ‘The Bath LVIII’, 2011, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels