Grażyna Smalej, ‘The Bathe L’, 2011, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels