Grzegorz Klimek, ‘XXXV’, 2015, Galeria Katarzyna Napiorkowska

Certificate provided

Signature: Yes.

About Grzegorz Klimek