Guangwu Chen, ‘Wang Duo “Imitation in Wang Xianzhi · Wang Xizhi‘s calligraphy” (Yin · Yang)’, 2017, Arario Gallery