Guangwu Chen, ‘Wang Duo “Imitation in Wang Xizhi‘s Yongjia · jingyu calligraphy" (Yin · Yang)’, 2017, Arario Gallery