Guim Tió Zarraluki, ‘El Pati de Darrere’, 2018, Yiri Arts