Gülsün Karamustafa, ‘ABİDE VE ÇOCUK / THE MONUMENT AND THE CHILD’, 2010, RAMPA

Değişebilir ölçülerde (yerleştirme) / Dimensions variable (installation)

About Gülsün Karamustafa