Guo Hongwei 郭鸿蔚, ‘The Copier No. 1’, 2012, Chambers Fine Art