Guo Xi 郭熙, ‘Home of others  他者之家’, 2010, Vanguard Gallery

About Guo Xi 郭熙

China 中国, b. 1988, Jiangsu, China, based in Hangzhou, Zhejiang, China

Solo Shows