Hanefi Yeter, ‘Kapısına kapısına’, 2018, Anna Laudel