Hanusha Somasundaram, ‘Day’, 2016, Saskia Fernando Gallery