Hanusha Somasundaram, ‘Leeches’, 2015, Saskia Fernando Gallery

Image rights: SASKIA FERNANDO GALLERY