Hanusha Somasundaram, ‘Rotty’, 2015, Saskia Fernando Gallery

Image rights: SASKIA FERNANDO GALLERY