Hari Ambadas Gade, ‘Untitled’, Dag Modern

Signature: Signed in English, lower left

About Hari Ambadas Gade

Indian, 1917-2001, Talegaon, Maharashtra, India, based in Mumbai, India