He An, ‘He Taoyuan ’, 2012, Templon

About He An

Chinese, b. 1971, Wuhan, China

Exhibition Highlights

2017
Beijing,
Gui Yang
2014
MadeIn Gallery, 
Shanghai,
Tough Guys Don't Dance