He An, ‘He Taoyuan ’, 2012, Templon

About He An

Chinese, b. 1971, Wuhan, China, based in Beijing, China