Heiko Zahlmann, ‘Endless (white)’, 2016, Galerie Droste