Helene de Saint Lager, ‘Side Table, Pop-Green’, Galerie Diane de Polignac & Chazournes
Helene de Saint Lager, ‘Side Table, Pop-Green’, Galerie Diane de Polignac & Chazournes
Helene de Saint Lager, ‘Side Table, Pop-Green’, Galerie Diane de Polignac & Chazournes
Helene de Saint Lager, ‘Side Table, Pop-Green’, Galerie Diane de Polignac & Chazournes

Hélène de Saint Lager

Side Table, Pop-Green

Neon resin and aluminium

14,5 x 19,8 in.

About Helene de Saint Lager