Helidon Xhixha, ‘Energia Attraverso il Giallo’, 2010, Contini Contemporary
Helidon Xhixha, ‘Energia Attraverso il Giallo’, 2010, Contini Contemporary