Henri de Groux, ‘Morituri’, 1898, National Gallery of Art, Washington, D.C.
sheet: 38.1 x 28.4 cm (15 x 11 3/16 in.)