Henry Krokatsis, ‘Untitled (Braitrim 01)’, 2010, Vigo Gallery