Henry Wuorila-Stenberg, ‘Omakuva’, 2015, Helsinki Contemporary